• Učebné pomôcky pre odborné účebne ZŠ
  Vytvorte si cenovú ponuku pre odbornú učebňu. Jednoducho, rýchlo a bezplatne. Typ učebne si vyberte nižšie na stránke.
 • Kontaktujte nás, poradíme!
  Kontaktujte našich pracovníkov, radi Vám poradíme.
 • Modernizácia učební
  Vymeňte staré za nové za pomoci Integrovaného regionálneho operačného programu. Kontaktujte nás a my vám pripravíme cenovú ponuku.
 • Akreditované školenia pedagógov ZŠ na Orave
  V spolupráci s partnermi na STU v Bratislave naša spoločnosť realizuje akreditované školenia pre pedagogických pracovníkov základných škôl na zvýšenie ich profesíjnych kompetencií a zručností. Viac o jednotlivých školeniach nájdete tu:

Zlepšujeme technické vybavenie jazykových učební, školských knižníc a odborných učební v základných školách.

Elektronický systém určený pre základné školy a ich zriaďovateľov pre obstaranie vhodného vybavenia odborných účební.

Spoločnosť GAVIS, s.r.o. Oravský Podzámok je dodávateľom materiálno-technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Portál Učebne.sk je určený na vypracovanie nezáväzných cenových ponúk na základe katalógových cien našej spoločnosti.

Naša spoločnosť však môže v prípade väčších objednávok poskytnúť zľavu z uvedených cien. Náš tím Vám kvalifikovane poradí prí príprave cenovej ponuky. Zoznam položiek je spracovaný so zohľadnením doporučených štandardov vybavenia Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vybavenie odborných učební základných škôl. 

Vyplnením formuláru si vypracujete rozpočet (cenovú ponuku) pre potreby obstarania materiálno-technického vybavenia jednotlivých účební: