GAVIS, s.r.o. - kontaktné údaje spoločnosti:

Poštová adresa a fakturácia

Sídlo: Oravský Podzámok č. 60, 027 41
Zápis: Obch. reg. OS Žilina Oddiel Sro. vl.č. 57913/L
IČO: 46891277
DIČ: 2023664137
IČ DPH: SK2023664137
Banka Tatra banka, a.s.
IBAN: SK91 1100 0000 0029 2588 6690
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Obchodné a ekonomické informácie

Informácie ohladom ponúkaných produktov a služieb:
Beáta Radzová Tel.:: +421 901 711 857
e-mail:  o b c h o d @ u c e b n e . s k 
Fakturačné a platobné informácie:
Ing. Jana Šeligová
Tel.:: +421 911 279 459

Kde nás nájdete