Počítač pre školského knihovníka

Zostava PC s monitorom, OS WINDOWS a balíkom kancelárskych aplikácií s licenciou bez časového obmedzenia. Min. PC minitower, 4GB RAM, 128GB SSD, DVDRW, OS WIN10, monitor min. 21,5" LED, FullHD 1920x1080, kancelársky balík MS Office 2016 pre školy.

PC zostava/ notebook pre používateľov knižnice

PC s procesorom 2.4GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, WiFi, LAN, 2xUSB 3.0, HDMI, OS WIN 10 s  obrazovkou 21,5" s rozíšením 1920x1080, klávesnicou a myšou + MS Office 2016 pre školy

Tablet pre používateľov školskej knižnice

Android tablet s uhlopriečkou 9,6", rozlíšením 1280x800, RAM 1,5GB, internou pamäťou 8GB s podporou MicroSD/SDHC kaiet, WiFi, Bluetooth, kapacitou batérie min. 5000 mAh

Knižnično-informačný systém

Knižničný SW pre obsluhu, evidenciu a vyhodnocovanie zápožičiek a prácu knihovníka.

Čítačka čiarových kódov pre knižnicu

Ručný laserový snímač čiarových kódov so šírkou záberu min. 49mm pri hlave snímača, rýchlosťou snímania min. 72 skenov/sek. a programovateľný pomocou kódov alebo sériovým rozhraním  s programom MetrSet. 

Multifunkčné zariadenie

Technológia tlače atramentová, max. formát A4, tlač, kopírka, skener, fax, pripojenie na LAN aj cez WiFi, dotykový displej, min. 2 zásobníky papiera.

Televízor

LED LCD TV uhlopriečka min. 40", Full HD, min. 2xHDMI, USB, vlastný stojan.

DVD prehrávač

Stolný DVD prehrávač, podporované formáty SVCD, DivX, MP3, WMA-CD, MPEG-4, JPEG.

Dataprojektor do knižnice

DLP 3D ready projektor s natívnym rozlíšením XGA a podporou 1080p na vstupe, svetelný výkon min. 3200 ANSI lumenov, životnosťou lampy min. 8000 hodín., HDMI vstupom.

Premietacie plátno

Premietacie plátno matné, min. rozmer 180x180 cm, čierny okraj, manuálne.

Digitálna učebnica Fyziky pre ZŠ

Licencia multimediálnej učebnice  pre základné školy. Obsah spracovaný formou prezentácií (kreslených obrázkov, animácií, fotografií a testov) a obsahuje kompletný prierez učivom fyziky pre základné školy. Výučbový softvér je vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ. Obsah je prierezom učiva fyziky a obsahuje témy pre 2 stupeň ZŠ.

Pracovné listy pre 6.ročník ZŠ

Pracovné listy pre ZŠ, 6.ročník, Vlastnosti látok. Obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné. Tématický obsah experimentov: Prelievanie vzduchu a plynu, Fúkanie guľôčky do fľašky, Guľôčky v oleji, Plávanie kovovej spinky na vode, Pružnosť mydlovej blany, Plávajúca plechovka, Karteziánsky potápač, Galileiho teplomer, Prelievanie vody z fľaše do fľaše, Horenie sviečky, Papierový most, Odraz lopty, Balansujúci vtáčik na bidle.

Pracovné listy pre 7.ročník ZŠ

Pracovné listy pre 7.ročník ZŠ, Teplo a skupenské premeny. Obsah: návody riešenií a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné. Obsah experimentov: Čo drží viečko na zaváraninovej fľaške, Ako udržať vodu v prevrátenom pohári, Prečo je problém zodvihnúť papier, Odfúknutie fľašiek od seba, Vybratie valčeku von z otvoru hranola, Nabratie vody do prevrátenej fľašy, Čo horí na sviečke, Problém vriacej vody v injekčnej striekačke, Prečo mydlové bubliny praskajú, Zdvihnutie ľadu pomocou špajdle, Určenie dotykom čo bude teplejšie ?, Zapaľujeme papier, Odrezaný plameň sviečky, Zohriaty vzduch a nárast tlaku

Pracovné listy pre 8.ročník ZŠ

Pracovné listy 8.ročník ZŠ, Optika. Obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné, napr. Tieň, polotieň, Obraz za zrkadlom, Čo je za akváriom, Zrkadlový obraz obrátený a zväčšený a zmenšený, Zväčšenie a zmenšenie obrazu pomocou spojky, Pohľad cez rozptylku, Rozpoznanie krátkozrakosti a ďalekozrakosti, Skladanie farieb.

Pracovné listy pre 9.ročník ZŠ

Pracovné listy pre 9.ročník ZŠ, Elektrina a magnetizmus. Obsah: návody riešenií a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné, napr. Zelektrizovanie balónov, Pohyb predmetov elektrostatickým pôsobením,  Elektrostatický zvonček, Elektrizovanie dotykom, Telesá sa elektrostaticky odpudzujú, Ako sa dá z klinca urobiť magnet, Magnetické pole bez magnetu, Magnet a cievka, Pohyb vodičom s prúdom, Elektromotor, Otáčanie vodivého kotúča na vode.

Interaktívny vyučovací balík pre Fyziku

Balík obsahuje sadu  10 ks výukových DVD z rôznych oblastí fyziky. Každé DVD je rozdelené na podkapitoly s podrobnejšími témami. Filmy obsahujú pokusy i názorné animácie, ktoré sú často vytvorené zo zobrazenej reality. Pre znázornenie fyzikálnych javov slúžia aj zábavné hrané scénky - fyzikálne grotesky. Dôraz je na prepojenie fyzikálnej teórie s reálnym svetom a predovšetkým technikou. Obsiahnuté témy: Kinematika a dynamika, Trenie, Pôsobenie síl, Telesá v gravitačnom poli, Tekutiny, Kmitanie, Vlnenie, Zvuk, Šírenie svetla, Optika.

Interaktívny vyučovací balík - Prvouka

Balík obsahuje: Film na DVD v slovenskom jazyku s témou Vysokých Tatier, DVD v slovenskom jazyku s témou rieky Dunaj, sadu DVD v slovenskom jazyku s témou "Život". Interaktívne vyučovacie balíky o ľudskom tele a jeho funkciách s animáciami, obsahujú napr. tématické okruhy funkcie ľudského tela: Stavba ľudského tela, Koža, Pohybová sústava, Tráviaca sústava, Dýchacia sústava, Obehová sústava, Vylučovacia sústava, Zmyslové orgány, Hormonálna sústava, Rozmnožovanie. A tiež Interaktívne vyučovacie balíky s témou prvouky s 3D animáciami pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Pomocou interaktívnych úloh sa žiaci oboznámia s domácimi a divými zvieratami, ako aj ich mláďatami, ich vývojom a rozdielmi medzi cicavcami a vtákmi. Obsahuje napr. tématické okruhy: Domáce zvieratá, Zoskupovanie (cicavce - vtáky), Zvieratá a ich mláďatá, Časti tela, Vtáky, Ryby, Obojživelníky, Plazy a ich porovnávanie. A plnofarebnú encyklopédiu biológie v slovenskom jazyku.

Interaktívny vyučovací balík - Chémia

Balík obsahuje: sadu filmov na DVD s chemickou tématikov, rozdelenej na pokusy. Obsah tém: rýchlosť chemických reakcií, delenie zmesí, elektrolýza, kovy, nekovy, soli, oxidy, prírodné látky, syntetické látky, proces korózie. Interaktívne vyučovacie balíky o stavbe chemických látok v slovenskom jazyku s animáciami, nákresami, obrazmi, modelmi potrebnými k znázorneniu procesov na úrovni atómov a molekúl. Obsahuje tématické okruhy: Modely atómu, Stavba atómu, Stavba elektrónového obalu, Vznik elektrónového obalu atómu, Periodická sústava, Iónová väzba, Kovalentná väzba, Stavba molekúl,  Kovová väzba. Ďalej Interaktívne vyučovacie balíky o skupenstve chemických látok v slovnenskom jazyku s animáciami. Obsahuje tématické okruhy: Plyny, Kvapaliny, Pevné látky, ďalej Encyklopédie chémie obsahujúcej  farebné schémy a ilustrácie doplnené textovými vysvetlivkami, ktoré uľahčujú pochopenie problematiky.

Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie

Výukový interaktívny program na oboznámenie sa s funkciami ľudského tela, pre pochopenie fungovanie orgánov. 3D animácie, pomôcka pri ukážke procesov, ktoré sú bez prezentácie ťažko pochopiteľné (napr.: nervová sústava, obehová sústava a činnosť srdca). Tématické okruhy: Stavba ľudského tela, Koža,  Pohybová sústava, Tráviaca sústava, Dýchacia sústava, Obehová sústava, Vylučovacia sústava, Zmyslové orgány, Hormonálna sústava, Rozmnožovanie.

Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Chémia - Skupenstvá látok

Balík obsahuje tematické okruhy: Plyny, Kvapaliny (charakteristika, rozpustnosť, saturácia), Pevné látky (kryštalické mriežky atómové, iónové, kovové, molekulárne, uhlíkové). Učivo obsahuje najdôležitejšie stručné informácie, nákresy, obrazy, modely potrebné k znázorneniu, animácie procesov na úrovni atómov a molekúl a interaktívne praktické úlohy.

Interaktívny vyučovací balík Nemeckého jazyka

Balík interaktívny program Nemecký jazyk pre začiatočníkov a stredne pokročilých obsahuje:  gramatiku, čítanie a písomné interaktívne cvičenia. Tématické okruhy: Persönliche Informationen, Familie, Zu Hause, Schule, Tägliche Routine, Freizeitaktivitäten, Essen und Trinken, Ferien, Urlaub, Kleidung, Gesundheit, Krankheiten.

Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Fyzika - Optika

Balík obsahuje tematický okruh Optika. Pomocou animácií a úloh sa dajú demonštrovať rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať rôzne merania. Tematické okruhy: Vlastnosti svetla, odraz svetla, zrkadlo, refrakcia, obraz v zrkadle, disperzia-rozptyl, optické nástroje.

Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Matematika - Geometrické konštrukcie

Balík obsahuje tieto tematické okruhy: Úsečky, Uhly, Kruhy, Trojuholníky, Štvoruholníky, Iné útvary. Softvér obsahuje geometrické konštrukcie. 

Interaktívny vyučovací balík pre Dopravnú výchovu

Obsah balíka: sieťová licencia s aktiváciou na školskom serveri, (vrátane dodania inštalačného CD), galéria s fotografiami dopravných prostriedkov, základné druhy dopravy a rozdelenie dopravných prostriedkov, cvičenia rozdelené do štyroch skupín, vrátane prenosného dopravného ihriska obsahujúceho  rôzne dopravné značky a semafóry

Interaktívny vyučovací balík - Polytechnika

Obsah balíka: 5x Interaktívny vyučovací balík s témou polytechniky s animáciami pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Obsahuje tématické okruhy: Priradenie, Kódovanie a dekódovanie, Plošné priečne rezy telies, Zobrazenie. Ďalej 5x DVD s témou obrábanie materiálov, 5x Encyklopédia s témou polytechniky.

Knihy pre Polytechniku

Sada kníh pre polytechnikú výučbu na základnej škole, výber z 25 titulov s možnosťou navolenia navolenia počtu kusov v uvedenej cene. Celkový počet kníh je 233 kusov. Výber titulov: Valsecchi Patrizia: Originálne náramky; Umenie kaligrafie; Zabudnuté remeslá a život na vidieku; Najobľúbenejšie skladačky z papiera ; Tomislav Senćanski: Malý vedec 3 ; Zuzana Kriston-Bordi: Rozvojové zošit: Orientácia ; Rosa M. Curto: Urob si! Papierové skladačky a pozdravy ; Lucie Dvořáková: Velká kniha originálních nápadů ; Kreatívne sviatky ; Pia Pedevilla: Velikonoční tvoření ; 51 věcí, které si můžeš vyrobit z... papírové role ; Kolektív autorov: 12 fantastických papierových lietadielok ; Tom James: Nakresli si: Na ceste ; Chytré nápady ; 51 věcí, které si můžeš vyrobit z krabiček od vajec ; Vyrobím si sám: Zvířata ; Vyrobím si sám: Letadla ; Vyrobím si sám: Auta ; Skladačky pre šikovné ručičky: Na farme ; Mgr. Andrej Fujas a kol.: TECHNIKA PRE 5. ROČNÍK ZŠ - 2.vydanie; Ing. Eleonóra Boocová a kol.: TECHNIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ; TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ; Mgr. Jan Krotký, PhD. a kol.: TECHNIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ; TECHNIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ; Clive Gifford: Autá, vlaky, lode a lietadlá.

Knihy pre povinné čítanie na ZŠ

Sada kníh schváleného povinného čítania pre SJ na ZŠ, výber zo 64 titulov  s možnosťou navolenia navolenia počtu kusov v uvedenej cene

Cudzojazyčné knihy a slovníky - sada

Sada kníh na výuku cudzích jazykov - rôzne stupne, výber z 36 titulov z predloženého zoznamu 

Knihy "Beletria "

Sada odporúčaných 140 titulov Beletrie možnosť navolenia počtu ks podľa vlastného výberu do výšky uvedenej ceny podľa priloženého zoznamu

Knihy "Vzdelávanie učiteľov"

Sada kníh pre doplnkové vzdelávanie učiteľov výber zo 105 titulov  s možnosťou navolenia počtu ks v uvedenej cene

Audioknihy pre ZŠ

Sada odporúčaných 38 titulov Audiokníh pre ZŠ navolenie počtou podľa vlastného výberu do výšky uvedenej ceny podľa priloženého zoznamu.

Knižničný fond 1: Pracovné zošity ZŠ

Zostava odporúčaných 52 titulov Pracovných zošitov pre ZŠ   s možnosťou navolenia navolenia počtu kusov v uvedenej cene

Knižničný fond 2: Náučná literatúra

Zostava odporúčaných 68 titulov z náučnej literatúry pre ZŠ  s možnosťou navolenia navolenia počtu kusov v uvedenej cene

Knižničný fond 3: Encyklopédie, fakty

Zostava odporúčaných 88 titulov Encyklopédii pre ZŠ  s možnosťou navolenia navolenia počtu kusov v uvedenej cene

Hudobné nahrávky

Sada hudobných nahrávok pre knižničný fond zvukové dokumenty obsahujúca témy: folklórna, hudba, moderná slovenská a svetová a svetová klasická hudba podľa predloženého zoznamu  (celkový počet nahrávok 150 s toleranciou +/- 10%)

Knihovnícky regál

Rozmer 1800x580x360mm,  Materiál LDS.

Knihovnícky regál na časopisy

Rozmer 1500x1160x360mm,  Materiál LDS.

Knihovnícky vozík

Mobilný s možnosťou zabrzdenia koliesok. Rozmer 600x400x760mm,  Materiál LDS.

Stoly do študovne

Rozmer stola min. 500x500x760mm,  Materiál LDS. Farebné prevedenie podľa požiadaviek zadávateľa.

Stolička do študovne

Rokovacia čalúnená stolička, oceľový rám lakovaný, stohovateľná, sedák so spodným plastovým krytom, nosnosť 100 kg. Poťah látka.

Stolička pre knihovníka

Čalúnená stolička, pevný uhol operadla, nastaviteľná výška operadla a hĺbky sedáku, plynový piest, na kolieskach.