Školský merací panel prenosný - interfejs pre fyzikálnu učebňu

Merací panel pre učiteľa kompaktibilný so sadou senzorov pre fyziku - učiteľ. Merací panel obsahuje 3 ks základných senzorov (senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor napätia), 4ks spojovacích káblov pre senzory a má zabudovaný mikrofón. Súčasťou meracieho panelu pre učiteľa je spektrálna sonda-optické vlákno a vybavenie na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. 

Zdroj stabilizovaného napätia a prúdu pre mobilné pracoviská žiakov

Sada 2 ks zdrojov stabilizovaného napätia a prúdu s tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskrétny  3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A,  DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie /EMC a LV. Zdroje sú kompatibilné na zapojenie do mobilných žiackych pracovísk. Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

Indukčný varič pre fyzikálnu učebňu

Indukčný varič, jednoplatničkový, príkon 2000 W, plynule regulovateľný termostat, kontrolka prevádzky, ochrana proti prehriatiu. 

Keramická tabuľa - biela 120x180

Keramická tabuľa, biela, rozmer 120 x 180cm. Povrch keramický, popisovateľný za sucha stieratelnými popisovačmi, hliníkový rám so zaoblením, držiak popisovačov, montážna sada  v cene. 

Demonštračná súprava Mechanika

Učiteľská mechanická sada obsahuje komponenty využiteľné s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 45 komponentov a umožňuje prezentovať 25 experimentov: napr. naklonená rovina, zákony páky, momenty a sily, sily pôsobiace na ramene páky, sila ako vektor, pohyb kyvadla, fyzikálne kyvadlo, pevné a pohyblivé kladky, Hookov zákon, rezonancie, ťažisko, trenie, princíp sily a jednoduchých strojov, pevná kladka, pohyblivé kladky, pokusy s trením, libela, kyvadlo a iné. Všetky komponenty sú prispôsobené na to, aby z nich bolo možné zostaviť pokusy na magnetickej tabuli.

Sada žiackych súprav Mechanika

Sada dvoch žiackych mechanických súprav využiteľná so školským interfejsom pre senzory obsahuje 34 komponentov, ktoré umožňujú vykonanie týchto experimentov z Mechaniky: pôsobenie sily, meranie sily, silomer, trecie sily, stabilita, ťažisko, rovnováha dvojramennej páky, dvojramenná páka, jednoramenná páka, mincier, pevná kladka, pohyblivá kladka, kladkovnica a kladkostroj, naklonená rovina. Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

Demonštračná súprava termodynamika

Učiteľská termodynamická sada so statívovým stojanom,využiteľná s interfejsom. Obsahuje 40 komponentov a umožňuje prezentovať  experimenty na šírenie tepla: model teplomera, kalibrácia teplomera, bimetal, dĺžková rozťažnosť pevných látok, zmena objemu kvapalín, zmena objemu vzduchu pri konštantnom tlaku, zmena tlaku pri konštantnom objeme, vedenie tepla, prúdenie tepla, sálanie tepla, tepelná izolácia a experimenty na zmeny skupenstva: merná tepelná kapacita kvapalín, pevných látok, teplota topenia, chladiaca zmes, skupenské teplo tuhnutia, teplota varu, destilácia.

Sada žiackych súprav Teplo (termodynamika)

Sada dvoch žiackych termodynamických súprav využiteľná s interfejsom pre senzory je dodávaná v stabilnom plastovom boxe. Každá sada obsahuje 22 komponentov ako napr.: 2 ks liehové teplomery s 1° delením od -20 po 120 °C a 1 ks teplomer bez stupnice, bimetalový pás, rozptylovú mriežku s keramickým stredom min. D = 80 mm, súčasťou súpravy je statív s podstavou, tyč s dĺžkou 350 mm. So súpravou je možné vykonať experimenty ako napr.: model teplomera, na čo sa používa teplomer, vyparovanie a kondenzácia, tepelné žiarenie, absorbcia tepelného žiarenia, vedenie tepla, vedenie tepla vo vode, deformácia kovu pod vplyvom tepla, zmena objemu plynov, výroba pary teplom. Sada súprav je pre skupinu max. 4 žiakov.

Sada tácok pre učebňu fyziky

Sada tácok k laboratórnemu pracovisku obsahuje 8 ks tácok v zložení - 4 ks tácok s rozmerom 400x300x40mm a 4 ks tácok s rozmerom 250x250x40 mm, s teplotnou odolnosťou do 50°C  a chemickou odolnosťou pre materiály PS. Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

Sada propan butánových kahanov - pre termodynamiku

Skupinová sada pre termodynamiku obsahuje 2 ks propan-butanových plynových horákov s ventilovou náhradnou náplňo 230 g propan-butánovej zmesi EN417 v bezpečnostnej nádržke ,  2 ks Joulových kalorimetrov a 4 ks laboratórnych teplomerov. Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

Súprava Optika - učiteľ

Učiteľská optická sada obsahuje 28 komponentov a umožňuje prezentovať tieto experimenty: odraz a lom svetla, totálny odraz, geometrická konštrukcia obrazu pomocou význačných lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia základných optických prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad a pod. Zloženie súpravy: 15 ks optických komponentov magneticky fixovateľných (napr. sadu spojok a rozptyliek, optické hranoly, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3 ks svetelné člny, sadu RGB filtrov, difrakčá mriežka) sadu 7 ks laminovaných pracovných listov magnetických s popisom v slovenskom jazyku, manuál a zbierku úloh v slovenskom jazyku, 1 ks magnetická tabuľa formátu s opierkou, 1 ks zdroj 5 paralelných lúčov s elektronickým prepínaním lúčov, 3 ks samostatných čiarových laserov s možnosťou vzájomného prepojenia DC prepojovacími káblami, 5 lúčový zdroj aj samostatné čiarové lasery spĺňajú požiadavky na triedu bezpečnosti podľa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju a k laserom je dodavané: protokol s reálne nameranými hodnotami výkonu jednotlivých lúčov, 1 ks napájací zdroj, 1x zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja paralelných lúčov, umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po prechode hranolom. 

Súprava Optika - žiak

Sada žiackych optických súprav pre skupinu 4 žiakov obsahuje 2 sady po 19 komponentoch, pričom každá umožňuje vykonanie týchto experimentov: odraz a lom svetla, totálny odraz, geometrická konštrukcia obrazu pomocou význačných lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia základných optických prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad. Každá súprava obsahuje 11 ks modelov optických komponentov (napr. sadu spojok a rozptyliek, optický hranol, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3 ks svetelný čln, sadu RGB filtrov,  sadu 8 ks laminovaných pracovných listov formát A3 s popisom v slovenskom jazyku, manuál, zbierku úloh v slovenskom jazyku a 1 ks zdroj 3 paralelných lúčov s elektronickým prepínaním predvolených lúčových pozícií,   k zdroju je priložené vyhlásenie o zhode a protokol s reálne nameranými hodnotami výkonu jednotlivých lúčov, 1 ks napájací zdroj, 1x zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja paralelných lúčov, umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po prechode hranolom. Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

Edukačná súprava učiteľ - Elektrostatika a základné elektrické obvody

Učiteľská elektromagnetická sada je využiteľná s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 30 komponentov a umožňuje prezentovať  experimenty z elektriny, elektrostatiky a magnetizmu, napr. tieto: Jednoduchý el. obvod, vodiče, nevodiče, sériové a paralelné zapojenie zdrojov a spotrebičov, pevný a pohyblivý spínač,  Ohmov zákon, tepelná poistka, vedenie elektriny v kvapalinách, elektromagnet, relé, zvonček, meranie elektrických veličín, elektrický náboj, polarita el. náboja, elektrostatické sily, princíp a model elektroskopu, elektrostatický výboj, simulácia blesku, pohyb guličky medzi dvomi nabitými platňami, princíp kopírovacieho stroja, elektrostatický zvonček, elektromagnetická indukcia, merania na transformátore a model eletrodynamického meracieho systému. 

Žiacka edukačná súprava - Elektrina

Žiacka sada pre skupinu žiakov využiteľná s interfejsom pre senzory obsahuje 10 komponentov, ktoré umožňujú vykonať tieto experimenty: zostavenie elektrického obvodu, elektrický obvod so spínačmi, vodič a nevodič, vedenie prúdu v kvapalinách, elektrický odpor, tepelný, magnetický a chemický efekt v elektrickom prúde, elektromagnet, sériové a paralelné spojenie elektrického obvodu. Súčasťou súpravy je ručný generátor. Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

Edukačná súprava - Magnetizmus

Súprava obsahuje 24 rôznych súčastí: ružicu kompasu, magnetickú ihlu so stojanom, magnetické tyče, železné piliny, malé vagóny, sadu háčikov, obrúsenú tkaninu, kyvadlo a trecie tyče. Rozmery: 27x21x5 cm. Prehľad pokusov: magnetické materiály, magnety majú silu, prenikavé sily, čiary magnetického poľa,  keď sa "stretnú" dva magnety, môže sa magnet vznášať?, ako sa vyrábajú magnety?, zemské magnetické pole, magnetický motor, ako sa môže využívať magnetizmus?, elektrické napätie, sily medzi dvoma nabitými telesami, polarizácia a účinok, nabitý balón, model elektroskopu, účinok elektroskopu, elektrostatický tanec. Obsahuje materiál na prácu jednej skupiny.

Sada žiackych edukačných súprav Magnetizmus

Žiacka sada pre skupinu žiakov využiteľná s interfejsom pre senzory obsahuje 4 súpravy s celkovým obsahom 80 komponentov vrátane magnetických streliek, vodičov a žiaroviek s objímkou. Súpravy umožňujú vykonať tieto experimenty: magnetické materiály, sila magnetov, vzájomné pôsobenie magnetických polí, siločiary magnetického poľa, vznášanie magnetov, magnetické pole zeme, magnetický motor, polarizácia, model elektroskopu. Sada pre skupinu max. 4 žiakov.   

Sada senzorov pre učiteľa

Učiteľská sada senzorov na fyziku pre interfejs na zber dát obsahuje tieto senzory: 4 x sada prepojovacích káblikov, 1ks senzor teploty, 1 ks senzor osvetlenia, 1 ks senzor napätia, 1 ks senzor prúdu, 1 ks senzor vzdialenosti, 1 ks senzor zrýchlenia trojosový, 1 ks senzor sily, 1 ks barometrický senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, 1 ks senzor teploty, 1 ks senzor vlhkosti, 1 ks senzor magnetického poľa, 1 ks optická brána, 1 ks senzor rádioaktívneho žiarenia, 1 ks senzor zvuku.

Sada senzorov pre žiaka (pre každú jednotku) – kompatibilná s prenosným meracím panelom - interfejs

Sada senzorov fyzika - žiak - sada je kompatibilná s interfejsom na zber dár. Sada obsahuje tieto senzory: 2 x sada prepojovacích káblikov, 1 ks žiacky senzor prúdu, 1 ks senzor vzdialenosti, 1 ks senzor zrýchlenia trojosový, 1 ks senzor sily, 1 ks barometrický senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, 1 ks senzor teploty, 1 ks senzor magnetického poľa, 1 ks optická brána, 1 ks senzor zvuku. Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

Elektroskop podľa Kolbeho

Prístroj na pokusy v elektrostatike na indikáciu napätí. Kovová skrinka so zemniacou zdierkou, obojstranné zakrytie sklom, priehľadná orientačná stupnica; rozmery skrinky min. : 170x100x210 mm. 

Výveva pre ZŠ - ručná, demonštračná

Jednoduchá mechanická pumpa na vytváranie vákua. S tlakomerom a rôznymi spojkami.    

Kvapalinový baroskop s príslušenstvom

Zariadenie slúži na vysvetlenie a meranie tlaku kvapalín. Balenie obsahuje senzor, s priemerom 50 mm, otočný okolo svojej osi, upevnený na stojane, plastovú tyč s dielikmi po 50 mm, manometer v tvare U, na podstavci, s vodným stĺpcom do 200 mm, tlakomer s vodnou nápňou a kadičku. 

Sada silomerov (7 sád po 7ks)

Súbor siedmich sád silomerov pre šesť žiackych pracovísk a jedno učiteľské pracovisko. Sada silomerov s kapacitami 0.2, 1,2,5,10,20,100 N. Konštrukcia plast, kovová pužina. 

Sada kladiek s príslušenstvom

Sada kladiek obsahuje súpravu kovových kladiek na stojane, ktoré sú využiteľné s interfejsom pre senzory a obsahujú: 2x oceľové tyče 40cm, 25cm, 70cm, 2 ks dvojsvorka, 2 ks hák, 2 ks povraz 3 m, 2 ks pripevňovaciu skrutku, 2ks stojan s podstavcom s variabilnou možnosťou upevnenia kladiek, 2ks silomer s citlivosťou 0,2 N, 2x sadu závaží (5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g). Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

Interaktívna tabuľa + dataprojektor k interaktívnej tabuli pre Fyz. učebňu

Interaktívna tabuľa s elektromagnetickou technológiou s vysokou presnosťou a citlivosťou na dotyk, pomer strán 4:3,  (uhlopriečka 79"), hmotnosť 23 kg. Po oboch stranách tabule tlačidlá pre jednoduché spúšťanie základných funkcií, na ráme tabule nabíjacia stanica pre 2 nabíjateľné interaktívne perá. Obe interaktívne perá sú programovateľné.  Podpora práce 2 užívateľov súčasne. Možnosť pripojiť pomocou dodávaného USB kábla alebo pomocou bezdrôtového adaptéra. Originálny anotačný softvér v slovenskom jazyku a vizuálna knižnica, ktorá obsahuje stovky výukových interaktívnych 3D modelov.  Softvér umožňuje rozpoznávanie rukopisu v Slovenskom jazyku aj s diakritikou. a je plne integrovaný s prostredím MS OFFICE (podporuje priame vkladanie poznámok do Wordu, Excelu, PowerPointu s ukladaním vo formátoch MS Office). Dataprojektor s DLP technológiou s podporou 3D, natívne rozlíšenie XGA, svetelný výkon 3000 ANSI lumenov, kontrast  15 000:1, Throw ratio 0,656, konektivita 2x VGA-In (15pin D-Sub), 1x HDMI, 1x S-Video, 1x Composite Video, 1x Audio-In (Mini-Jack), 1x VGA-Out (15pin D-Sub), 1x Audio-Out, 1x RS-232 a 1x USB miniB. Súčasťou dodávky je nástenný teleskopický držiak projektora. 

Notebook pre učiteľa + aplikačný software pre fyzikálnu učebňu

Procesor min. dvojjadrový 2,9GHz, RAM 8GB, HDD 256GB SSD, optická mechanika SuperMulti DVD RW, čítačka SD kariet, samostatná graf. karta s min. 2GB RAM, Ethernet LAN 10/100, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2 (Miracast komaptibilné), konektivita min. : 2xUSB 3.0, 1xUSB2.0, HDMI, audio 3,5mm Jack, RJ-45, integrovaná web kamera Wide Vision HD s duálnym digitálnym mikrofónom, OS: WINDOWS 10; antireflexný displej SVA min. 15,6", WLED , rozlíšenie min. 1920x1080 Aplikačný softvér: vizuálna knižnica obsahujúca výukové interaktívne 3D modely vrátane popisu jednotlivých častí, zvýraznenia, otáčania a priblíženia ľubovoľnej časti modelu s možnosťou priameho prepojenia s Microsoft Office.

Pracovisko učiteľa - katedra

Pracovisko učiteľa je v zložení  katedra učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu fyziky je vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska z LDT hrúbky 22mm,  rozmer katedry 1200x600x800 mm, hrana ABS 2 mm, stôl s aretáciou. Kontajner učiteľa - 3-zásuvkový, rozmer 400x500x600mm, zásuvky na kvalitných výsuvoch. Kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z látky kategórie „C”. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

Laboratórne pracovisko žiaka do Fyzikálnej učebne

Laboratórne pracovisko pre dvojicu žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz, altrnatívne na zdroj veternej alebo slnečnej energie a bezpečné napätie max. 30V. Rozmer pracoviska 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko je vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou, s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky  3mm. Krycie plochy, police a dvierka sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dvierka sú z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečnych stranách pracoviska sú montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerých mobilných pracovísk. Pracovná doska je z obojstranného postformingu. Oceľová konštrukcia je s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom. Na pracovnej ploche je vyvedený ventil na pripojenie plynu.  Na pracovnej ploche je osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky, nerezový s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu sú: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V/50Hz a s krytkou,  2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky sú rozložené symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na bezpečné napätie AC - banánik 4mm; 10A; čierny; Parametre zásuvky na bezpečené napätie DC - banánik 4mm; 10A; Elektropanel zodpovedá platným bezpečnostným požiadavkám smerníc  Rady EU pre školské prostredie. Pripojenie pracoviska na napätie 230V je s  možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom na 16A. Pracovisko má prípravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do 30V. Členený úložný priestor je uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovancí protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku.

laboratórne pracovisko učiteľa Fyziky

Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz a bezpečné napätie max. 30V. Rozmer pracoviska 1500x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko je vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou a s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných  kolies s brzdou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu. Krycie plochy, police a dvierka sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dvierka sa otvárajú do pravého uhla. Pracovná doska je z obojstranného postformingu hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia je s oblými hranami a s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom. Na pracovnej ploche je elektropanel učiteľa zabudovaný do pracovnej dosky  z nerezu s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu sú: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V s krytkou,  zásuvky na bezpečné jednosmerné 1x a na  striedavé výstupné napätie 1x. Parametre zásuvky na bezpečné napätie  - AC banánik 4mm; 10A; čierny; parametre zásuvky na bezpečené napätie DC - banánik 4mm; 10A. Na pracovnej ploche je osadená chemicky odolná výlevka s rozmerom 150x150mm, sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni. Na pracovnej ploche je vyvedený ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske je osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou, prívod z pripraveného rozvodu vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V je s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom na 16A.  Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do 30V je pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý je súčasťou pracoviska. Parametre zdroja sú: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskrétny  3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A,  DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie.  Členený úložný priestor je uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov alebo skladacej učiteľskej stoličky. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovancí protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku.  

Laboratórna skriňa na učebné pomôcky

Laboratórna skriňa na učebné pomôcky bez skla, materiál LDT,  hrany ABS,  4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, plné dvere. Rozmer 1950x800x400 mm. 

Žiacky stôl do učebne

Kovová konštrukcia, výškovonastaviteľná bez použitia náradia, stolová doska v povrchovej úprave  umakart s bukovým náglejkom. Rozmer 1300x600x750 mm  8 stolov v učebni.

SW k interfejsu - multilicencia

Softvérové školské vzdelávacie prostredie pracujúce pod operačným systémom Windows, kompatibilné s interfejsom, integrujúce meranie hodnôt  fyzikálnych veličín (min. teplota, pH, koncentrácia O2, koncentrácia CO2, rádioaktívne žiarenie) spracovanie a zobrazenie nameraných hodnôt v tabuľkách a v grafoch, modelovanie a tvorbu interaktívnych animácií prepojených na reálne deje snímané senzormi. Súčasťou sú inštruktážne aktivity pre učiteľov a žiakov v zmysle ŠVP pre ročníky 6. až 9. ročníky ZŠ s inovovanou metodikou v digitálnej forme. Multilicencia softvéru v slovenskom a anglickom jazyku, platnosť multilicencie je 5 rokov.

Multifunkčný model mechanického auta

Učebná pomôcka určená na znázornenie princípov mechaniky. Fyzikálne autíčko umožňuje meranie dĺžky telesa, demonštruje treciu silu, princíp rovnoramennej aj nerovnoramennej páky, jednoramennej páky, priamočiareho zrýchleneho aj spomaleného pohybu, priemernej rýchlosti, potenciálnej energie, hybnosti telesa, Newtonovho zákona sily, mechanickej práce, výkonu, premena polohovej energie na pohybovú, kladky a dvojitého kladkostroja. Súčasťou pomôcky je videomanuál v Slovenčine. 

Sada objem a hmotnosť

Sada obsahujúca 17 ks komponentov využiteľných s interfejsom na zber dát. Sada obsahuje 7 ks silomerov, materiál plast, kovová pružina, 1x balenie kovových valcov pre pokusy s hustotou, materiál Al/Fe/Cu/Pb, hmotnosť 200g, priemer 25 mm, 1x balenie  rôznych materiálov na určenie hustoty vážením, materiál Al/Cu/Fe/Pb/Zn/drevo, rozmer 10x10x10 mm. 

Učiteľská sada na miešanie farieb

Učiteľská sada na demonštráciu miešania farieb a základných vlastností svetla a svetelných zdrojov pomocou LED diód. Obsah súpravy: 1x sada rôznych svetelných zdrojov integrovaných do jedného celku (štvorcový RGB displej obsahujúci 36 ks LED  monofarebných diód, regulácia jednotlivých RGB farieb ťahovým potenciometrom, 1x klasická žiarovka, 1x neónová trubica), sada 5 ks farebných a difúznych filtrov, sada 10 ks žiackych spektroskopov, 1x bezpečné napájanie 12V DC, 1x zbierka úloh v slovenskom jazyku. Súprava umožňuje vykonanie týchto experimentov: aditívne a subtraktívne skladanie farieb, rozptyl svetla, rozklad svetla na spektrálne zložky rôzne spôsoby vytvárania bieleho svetla, spektrálne porovnanie rôznych zdrojov svetla pomocou spektroskopov.

Prístroj na výrobu vysokého DC napätia

Prístroj na výrobu veľmi vysokých jednosmerných napätí pri elektrostatických pokusoch. Prístroj je elektrický aj manuálny. Napájanie: nízkonapäťový motor alebo ručné. Môže vytvoriť potenciálový rozdiel max. 300 kV a maximálne 10 cm iskry. Priemer konduktorovej gule 27 cm, ostatné vybavenie: elektrický vír, menšia konduktorová guľa na stojane, elektrické pierka, 2 vodiče (100 cm), ochranné okuliare.

Prístroj na indikáciu napätí s príslušenstvom

Prístroj na pokusy v elektrostatike na indikáciu napätí. Prístroj má byť umiestnený v kovovej skrinke so zemniacou zdierkou, obojstranne zakrytý sklom, má mať priehľadnú orientačnú stupnicu a minimálny rozmer skrinky má byť 170x100x210 mm. Príslušenstvom k prístroju má byť ebonitová tyč. Pre učiteľa a žiakov.

Vizualizér pre fyzik. učebňu

Prenosný vizualizér s flexibilným ramenom s kamerou  HD s LED osvetlením. Vizualizér je pripojiteľný k akémukoľvek zobrazovaciemu zariadeniu s pomocou kamery a VGA alebo HDMI káblov. Technické parametre: 8 MPx, 20X zoom (4x Optický / 5x Digitálny), Video: 30 snímkov/sek., rozlíšenie na výstupe: 1080p (HDMI), vyváženie bielej: auto/manual, manuálna korekcia jasu, zabudovaná pamäť s kapacitou 400 fotografií, doplnkové funkcie: zrkadlenie obrazu, rotácia, rozdelenie obrazu, zmrazenie obrazu, konverzia na ČB snímku, konverzia pozitív/negatív. Výstupy 1xVGA,  1xHDMI, 2x USB port, 1x konektor na pripojenie do siete LAN, napájací konektor DC 5V. Vizualizér má zabezpečenie proti krádeži a diaľkové ovládanie. Súčasťou vizualizéra je laserové ukazovadlo. Hmotnosť  zariadenia je 1,3 kg. 

Digitálna učebnica Fyziky pre učiteľov

Multimediálna učebnica  pre základné školy. Spracovanie formou prezentácií (kreslených obrázkov, animácií, fotografií a testov) a obsahuje kompletný prierez učivom fyziky pre ZŠ. Softvér je vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ. Obsah je prierezom učiva fyziky a obsahuje témy pre 6.ročník ZŠ: vlastnosti kvapalín, plynov, vlastnosti pevných látok a telies, hustota pevných látok, kvapalín a plynov, Pascalov zákon, Archimedov zákon. Obsah pre 7. ročník ZŠ: teplota, skupenstvá látok a ich zmeny, topenie, tuhnutie, vyparovanie, var, kondenzácia, teplo a využiteľná energia, tepelný stroj. Obsah pre 8. ročník ZŠ: svetlo, vlastnosti svetla, odram, lom, šošovky, optické vlastnosti oka, sila a jej znázornenie, meranie sily, skladanie síl, rovnováha síl, ťažisko, páka, kladka, tlaková sila, tlak, trenie, pokoj a pohyb telesa, trajektória pohybu, rovnomerný a nerovnomerný pohyb. Obsah pre 9. ročník ZŠ: magnetické a elektrické vlastnosti látok, elektrický prúd v kovových vodičoch, meranie prúdu a napätia, elektrický odpor vodiča, elektrická práca a príkon, magnetické pole v okolí vodiča, elektromagnet, vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a plynoch, elektrolýza.

Študentská súprava - Základné vedecké poznatky

Študentská súprava "základné vedecké poznatky" je vhodná na realizáciu jednoduchých, základných vedeckých pokusov v 2-3 členných skupinách. Žiadne iné doplnky okrem vody nie sú nevyhnutné. Väčšina materiálu je vyrobená z masívnych plastov. Všetky časti sú uskladnené v pevnej krabici vystlanej penou, rozmery: 54x45x15 cm. Všetkých 100 experimentov je ľahké realizovať. Súprava obsahuje časti pre pokusy na nasledujúce témy: sila/energia, voda, elektrický prúd, magnety, vzduch a zvuk, svetlo, teplo, rastliny. Obsahuje materiál pre prácu 2-3 pracovných skupín. 

Stolička pre žiaka do fyzikálnej učebne

Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo z CPL laminátu vhodného pre laboratórne prostredie.  16 stoličiek v učebni. 

Ručná výveva s príslušenstvom

Školská edukačná súprava pre pokusy vo vákuu. Súprava obsahuje 10 častí, vrátane ručnej vývevy a je dodávaná v prenosnom obale. 

Geoboard A - 22,5cm

Geoboard (geometrická tabuľka) je učebná pomôcka založená na princípe štvorcovej alebo inej siete. Je to tabuľka s kolíkmi, okolo ktorých deti naťahujú farebné gumičky a vytvárajú rôzne útvary.

Zlomky a geometria - sada

Pomôcku tvorí základná doska, ktorá má z jednej strany kruh (priemer 10cm) na vloženie plastových zlomkov a kolíky na uchytenie gumičiek. Je potlačená číslami a stupňami. Na druhej strane dosky je 121 / 11x11 kolíkov pre tvorenie tvarov.

Sada geometrických potrieb na tabuľu v plastovom obale

Rozmer 110 x 63 cm (pravítko 100 cm, uhlomer,trojuholník 45°, 60°, kružidlo s prísavkami, ukazovadlo)